• Διαχείριση Αμιάντου

  Διαχείριση αμιάντου (ΕΛΕΝΙΤ), εύθρυπτου και μη, ή άλλης μορφής αμιαντούχων κατασκευαστικών - μονωτικών υλικών.
 • Τοξικά Απόβλητα

  Ταυτοποίηση, συλλογή, συσκευασία, αποκομιδή και διάθεση, τοξικών-επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με την ΚΥΑ 13588/725/2006.
 • Πετρελαιοειδών Καταλοίπων

  Απάντληση και οριστική διάθεση υδαρών και παχύρευστων πετρελαιοειδών καταλοίπων.
 • Καθαρισμος Δεξαμενων

  Καθαρισμός δεξαμενών και έκδοση πιστοποιητικών GAS FREE.
 • Εξυγίανση και Αποκατάσταση Ρυπασμένων Εδαφών

  Απομάκρυνση ρυπασμένων γαιών και πρωτότυπες λύσεις για την αποκατάσταση του φυσικού ρυπασμένου περιβάλλοντος.
 • Υγρά Απόβλητα

  Επεξεργασία στο χώρο του παραγωγού ή/και κατόχου, πετρελαιοειδών – ελαιοειδών αποβλήτων, με κινητή μονάδα διαχωριστήρα ελαίου-νερού 4ης γενιάς εργοστασίων FREYLIT Αυστρίας, των οποίων ήμαστε και αποκλειστικοί αντιπρόσωποι Ελλάδος.
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση Κρίσεων

  Διαχείριση επειγόντων περιπτώσεων πχ. διαρροών Δ/Ξ υγρών καυσίμων, λιπαντικών ελαίων κλπ.
 • Διαχείριση Clophen (ΚΛΟΦΕΝ)

  Απομάκρυνση και αντικατάσταση ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών που περιέχουν PCB's (μετασχηματιστές, πυκνωτές κ.α.)

Συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Freylit

CPI* Διαχωριστές ελαίου / νερού

*CPI (Corrugated Plate Interceptor) Κυματοειδές πλάκα αναχαίτισης

Κατάλληλοι για:

 • Τομείς λαδιού και αερίου
 • Διυλιστήρια και βιομηχανία πετροχημικών
 • Τερματικούς σταθμούς πετρελαίου
 • Ναυπηγεία και λιμάνια
 • Αποθήκες καυσίμων
 • Σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
 • Χαλυβουργεία και βιομηχανία μεταποίησης
 • Αεροδρόμια

 

 

Κινητές μονάδες CPI διαχωριστήρων ελαίου / νερού

Κατάλληλοι για:

 • Πετρελαιοκηλίδες στις θάλασσες / ωκεανούς
 • Πετρελαιοκηλίδες σε ποταμούς / λίμνες
 • Πετρελαιοκηλίδες στα υπόγεια ύδατα
 • Πετρελαιοκηλίδες σε λιμάνια
 • Πετρελαιοκηλίδες σε δρόμους

 

 

CPI Διαχωριστές ελαίου / νερού σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 858

Κατάλληλοι για:

 • Πρατήρια υγρών καυσίμων
 • Συνεργεία αυτοκινήτων και στάθμευσης
 • Εργαστήρια για κάθε είδους όχημα (αυτοκίνητο, φορτηγό, λεωφορείο, τρένο, τραμ, ...)
 • Στρατιωτικά συνεργεία οχημάτων
 • Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων
 • Αεροδρόμια
 • Σετ προσαρμογής για υπάρχουσες δεξαμενές

 

 

Συστήματα ανακύκλωσης νερού πλύσης με 90% εξοικονόμηση νερού

Κατάλληλα για:

 • Πλυντήρια αυτοκινήτων
 • Πλυντήρια φορτηγών
 • Πλυντήρια λεωφορείων
 • Πλυντήρια τρένων
 • Πλυντήρια αεροπλάνων
 • Πλυντήρια τραμ
 • Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης (καθαρισμού υψηλής πίεσης)
 • Γήπεδα γκολφ

 

 


Επικοινωνία

Subscribe