Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων

Under Development.


-

Αναλαμβάνουμε:

  • την εγγραφή της Επιχείρησή σας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)
  • τη Διαχείριση επικινδύνων κ’ μη επικινδύνων Αποβλήτων της εταιρίας σας
  • την ηλεκτρονική υποβολή στο ΥΠΕΝ Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων
  • την Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων του Συνεργείου σας, στο Μηχ/γικό

-


ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΚΑ

-
-

ΑΠΟΦΑΣΗ

-

Επικοινωνία

Subscribe