Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

Υποχρεωτική ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση επιχειρήσεων και οργανισμών. Παράταση έως 28/02/2017

Αναλαμβάνουμε:

  • την εγγραφή της Επιχείρησή σας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)
  • τη Διαχείριση επικινδύνων κ’ μη επικινδύνων Αποβλήτων της εταιρίας σας
  • την ηλεκτρονική υποβολή στο ΥΠΕΝ Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων
  • την Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων του Συνεργείου σας, στο Μηχ/γικό

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία (4ου επιπέδου) που παρέχεται από το Υπουργείο και περιλαμβάνει την ηλεκτρονική εγγραφή των υπόχρεων φορέων (Επιχειρήσεις και Οργανισμοί) στο μητρώο και παράλληλα υποστηρίζει την καταχώριση των δραστηριοτήτων τους (Εγκαταστάσεις και δραστηριότητες Συλλογής-Μεταφοράς) σε συνδυασμό με τη δήλωση των αποβλήτων που διαχειρίζονται και των αδειών που τα τεκμηριώνουν. Καλύπτει επίσης την υποχρέωση για υποβολή της Έκθεσης Αποβλήτων σύμφωνα με τους νέους πίνακες που έχει καταρτίσει ομάδα εργασίας του ΥΠΕΝ. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα στους διαχειριστές του ΗΜΑ, να παράγουν αναφορές με επεξεργασία των στοιχείων που έχουν εισαχθεί στο πληροφοριακό σύστημα από τους υπόχρεους χρήστες.


ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΚΑ

02/01/2017 Λειτουργεί το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. Υποχρεωτική ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση επιχειρήσεων και οργανισμών. Παράταση έως 28/02/2017
20/09/2016 Δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων από το ΥΠΕΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

19/09/2016 Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει.

Επικοινωνία

Subscribe