• Διαχείριση Αμιάντου

  Διαχείριση αμιάντου (ΕΛΕΝΙΤ), εύθρυπτου και μη, ή άλλης μορφής αμιαντούχων κατασκευαστικών - μονωτικών υλικών.
 • Τοξικά Απόβλητα

  Ταυτοποίηση, συλλογή, συσκευασία, αποκομιδή και διάθεση, τοξικών-επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με την ΚΥΑ 13588/725/2006.
 • Πετρελαιοειδών Καταλοίπων

  Απάντληση και οριστική διάθεση υδαρών και παχύρευστων πετρελαιοειδών καταλοίπων.
 • Καθαρισμος Δεξαμενων

  Καθαρισμός δεξαμενών και έκδοση πιστοποιητικών GAS FREE.
 • Εξυγίανση και Αποκατάσταση Ρυπασμένων Εδαφών

  Απομάκρυνση ρυπασμένων γαιών και πρωτότυπες λύσεις για την αποκατάσταση του φυσικού ρυπασμένου περιβάλλοντος.
 • Υγρά Απόβλητα

  Επεξεργασία στο χώρο του παραγωγού ή/και κατόχου, πετρελαιοειδών – ελαιοειδών αποβλήτων, με κινητή μονάδα διαχωριστήρα ελαίου-νερού 4ης γενιάς εργοστασίων FREYLIT Αυστρίας, των οποίων ήμαστε και αποκλειστικοί αντιπρόσωποι Ελλάδος.
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση Κρίσεων

  Διαχείριση επειγόντων περιπτώσεων πχ. διαρροών Δ/Ξ υγρών καυσίμων, λιπαντικών ελαίων κλπ.
 • Διαχείριση Clophen (ΚΛΟΦΕΝ)

  Απομάκρυνση και αντικατάσταση ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών που περιέχουν PCB's (μετασχηματιστές, πυκνωτές κ.α.)

Παρακαλώ, εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνδέεται με το λογαριασμό σας. Το όνομα χρήστη θα αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουμε καταχωρημένη.


Επικοινωνία

Subscribe