Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

Υποχρεωτική ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση επιχειρήσεων και οργανισμών. Παράταση έως 28/02/2017

Αναλαμβάνουμε:

 • την εγγραφή της Επιχείρησή σας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)
 • τη Διαχείριση επικινδύνων κ’ μη επικινδύνων Αποβλήτων της εταιρίας σας
 • την ηλεκτρονική υποβολή στο ΥΠΕΝ Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων
 • την Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων του Συνεργείου σας, στο Μηχ/γικό

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία (4ου επιπέδου) που παρέχεται από το Υπουργείο και περιλαμβάνει την ηλεκτρονική εγγραφή των υπόχρεων φορέων (Επιχειρήσεις και Οργανισμοί) στο μητρώο και παράλληλα υποστηρίζει την καταχώριση των δραστηριοτήτων τους (Εγκαταστάσεις και δραστηριότητες Συλλογής-Μεταφοράς) σε συνδυασμό με τη δήλωση των αποβλήτων που διαχειρίζονται και των αδειών που τα τεκμηριώνουν. Καλύπτει επίσης την υποχρέωση για υποβολή της Έκθεσης Αποβλήτων σύμφωνα με τους νέους πίνακες που έχει καταρτίσει ομάδα εργασίας του ΥΠΕΝ. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα στους διαχειριστές του ΗΜΑ, να παράγουν αναφορές με επεξεργασία των στοιχείων που έχουν εισαχθεί στο πληροφοριακό σύστημα από τους υπόχρεους χρήστες.


ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΚΑ

02/01/2017 Λειτουργεί το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. Υποχρεωτική ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση επιχειρήσεων και οργανισμών. Παράταση έως 28/02/2017
20/09/2016 Δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων από το ΥΠΕΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

19/09/2016 Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει.

Wastewater Treatment Systems

CPI* - OIL SEPARATORS FOR INDUSTRIES

*CPI (Corrugated Plate Interceptor)

With corrugated coalescent plates for:

 • OIL & GAS FIELDS
 • REFINERIES & PETROCHEMICAL
 • OIL TERMINALS
 • SHIPYARDS & HARBOURS
 • FUEL DEPOTS
 • POWER PLANTS
 • STEEL MILLS & INDUSTRY
 • AIRPORTS

 

 

MOBILE OIL SEPARATORS

Suitable for:

 • OIL SPILLS ON SEAS / OCEANS
 • OIL SPILLS ON LAKES / RIVERS
 • OIL SPILLS IN GROUNDWATER
 • OIL SPILLS IN HARBOURS
 • OIL SPILLS ON SURFACES

 

 

OIL SEPARATORS ACCORDING TO EUROPEAN STANDARD EN858

with corrugated coalescent plates for:

 • SERVICE STATIONS (GAS STATIONS)
 • GARAGES & CAR PARK
 • CAR, BUS, TRUCK, TRAIN, TRAM MAINTAINCE WORKSHOPS, ...)
 • MILITARY VEHICLE WORKSHOPS
 • CAR DEALER SHOPS
 • AIRPORTS
 • ADAPTOR KITS FOR EXISTING TANKS

 

 

WASH WATER RECYCLING SYSTEMS WITH 90% WATER SAVINGS

Suitable for:

 • GOLF CART WASH
 • CAR WASH
 • TRUCK WASH
 • PLANE WASH
 • TRAIN / TRAM WASH
 • BUS WASH

 

 

European Waste Catalogue and Hazardous Waste List

CHAPTERS OF THE LIST


01 Wastes resulting from exploration, mining, quarrying, physical and chemical treatment of minerals

02 Wastes from agriculture, horticulture, aquaculture, forestry, hunting and fishing, food preparation and processing

03 Wastes from wood processing and the production of panels and furniture, pulp, paper and cardboard

04 Wastes from the leather, fur and textile industries

05 Wastes from petroleum refining, natural gas purification and pyrolytic treatment of coal

06 Wastes from inorganic chemical processes

07 Wastes from organic chemical processes

08 Wastes from the manufacture, formulation, supply and use (MFSU) of coatings (paints, varnishes and vitreous enamels), sealants and printing inks

09 Wastes from photographic industry

10 Wastes from thermal processes

11 Wastes from chemical surface treatment and coating of metals and other materials; non-ferrous hydro-metallurgy

12 Wastes from shaping and physical and mechanical surface treatment of metals and plastics

13 Oil wastes and wastes of liquid fuels (except edible oils, 05 and 12)

14 Waste organic solvents, refrigerants and propellants (except 07 and 08)

15 Waste packaging; absorbents, wiping cloths, filter materials and protective clothing not otherwise specified

16 Wastes not otherwise specified in the list

17 Construction and demolition wastes (including excavated soil from contaminated sites)

18 Wastes from human or animal health care and/or related research (except kitchen and restaurant wastes not arising from immediate health care)

19 Wastes from waste management facilities, off-site waste water treatment plants and the preparation of water intended for human consumption and water for industrial use

20 Municipal wastes (household waste and similar commercial, industrial and institutional wastes)including separately collected fractions


!under development

More Articles ...


Contact

Subscribe